GBS Niel

Belangrijke data:

 Wijziging levensbeschouwelijke vakken – Lagere school

Als uw kind op 3 september 2018 wilt wisselen van godsdienst naar zedenleer (of omgekeerd) vraagt u in de loop van dit schooljaar (2017/2018) een nieuw keuzeformulier aan en bezorgt u dat vóór 30 juni 2018 terug in de school.

De nieuwe keuze geldt vanaf 3 september 2018.

Vanaf 30 juni 2018 kan u geen wijziging meer aanvragen!

 

 

 

 

 

Nuttige links