GBS Niel

Documenten die nodig zijn bij de inschrijving

 De inschrijving gebeurt aan de hand van volgende documenten:

  • Een officieel bewijsstuk waarvan de juiste schrijfwijze van de naam en ook de geboortedatum kan worden afgelezen (vb. Kids ID, ...).
  • Een document met het rijksregisternummer (vb. ISI+, samenstelling gezin, uittreksel uit de geboorteakte, …).

 

Voorwaarden voor kleuters

Om toegelaten te worden in het kleuteronderwijs moet een kind ten minste twee en half jaar oud zijn. Als een kleuter, op het moment van de inschrijving nog geen drie jaar is, kan hij in het basisonderwijs slechts toegelaten worden op één van de volgende instapdagen:

  • De eerste schooldag na de:

Zomervakantie

Herfstvakantie

Kerstvakantie

Krokusvakantie

Paasvakantie

Hemelvaartsdag

  • De eerste schooldag van februari

Voorwaarden voor lager onderwijs

Om in het lager onderwijs toegelaten te worden, moet een leerling minstens zes jaar zijn vóór 1 januari van het lopende schooljaar en ten minste aan één van de volgende voorwaarden voldoen:

  • Het voorgaande schooljaar ingeschreven zijn geweest in een door de Vlaamse Gemeenschap erkende Nederlandstalige school voor kleuteronderwijs en gedurende die periode ten minste 250 halve dagen aanwezig zijn geweest.
  • Beschikken over een bewijs dat de leerling het voorafgaande schooljaar onderwijs heeft gevolgd in een Nederlandstalige onderwijsinstelling uit een lidstaat van de Nederlandse taalunie

Verloop van de procedure

Geen inschrijving

De leerling kan niet worden ingeschreven zolang de ouders het schoolreglement met inbegrip van het pedagogisch project en de infobrochure, niet hebben ondertekend voor akkoord.

Definitieve inschrijving

Na ondertekening door de ouders van het schoolreglement met inbegrip van het pedagogisch project en de infobrochure, wordt een leerling definitief ingeschreven. De ouders ondertekenen hiervoor het inschrijvingsregister en ontvangen hiervan een schriftelijke bevestiging van de school. De ouder die komt inschrijven, verklaart dat beide ouders akkoord gaan met de inschrijving.

 

Voor inschrijvingen dienen jullie een afspraak te maken.

 

INFO

 

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

secretariaat:

03 888 25 22

Veldstraat 1

2845 Niel